U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259

Uw zoek resultaat voor: aspecten

1. Training Resultaatgericht Coachen, Coaching

...u men als volgt kunnen omschrijven:‘Een medewerker of een groep op een zodanige wijze beïnvloeden - rekening houdend met de situatie van dat moment - dat hem of hen een gemeenschappelijk doel voor ogen komt te staan’Er komen drie aspecten in deze omschrijving naar voren, namelijk de medewerker(s), het gemeenschappelijk doel en de situatie. Deze drie aspecten worden ook vaak aangeduid als het relatieaspect, het taakaspect en de situatie. Als een leider zich richt o...
Ranking: 2.5 - URL: inhouse_cursus/coachen/coachen-resultaatgericht/

Systeem info: 84 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


2. Training Leidinggeven, Leiderschap

...u men als volgt kunnen omschrijven:‘Een medewerker of een groep op een zodanige wijze beïnvloeden - rekening houdend met de situatie van dat moment - dat hem of hen een gemeenschappelijk doel voor ogen komt te staan’Er komen drie aspecten in deze omschrijving naar voren, namelijk de medewerker(s), het gemeenschappelijk doel en de situatie. Deze drie aspecten worden ook vaak aangeduid als het relatieaspect, het taakaspect en de situatie. Als een leider zich richt o...
Ranking: 1.5 - URL: inhouse_cursus/training-leidinggeven-cursus-leidinggeven/cursus-of-training-leidinggeven/

Systeem info: 87 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


3. Coachend En Effectief Leidinggeven Leiderschap

...zou men als volgt kunnen omschrijven:‘Een medewerker of een groep op een zodanige wijze beïnvloeden rekening houdend met de situatie van dat moment - dat hem of hen een gemeenschappelijk doel voor ogen komt te staan’Er komen drie aspecten in deze omschrijving naar voren, namelijk de medewerker(s), het gemeenschappelijk doel en de situatie. Deze drie aspecten worden ook vaak aangeduid als het relatieaspect, het taakaspect en de situatie. Als een leider zich richt o...
Ranking: 1.5 - URL: inhouse_cursus/training_praktisch_leidinggeven/coachend_leiderschap/

Systeem info: 53 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


4. Training ISO 14001 Milieumanagement

...gramma: (hoofdstukken) ISO 14001 en de grondbeginselen; het milieu-14001 auditproces; interviewtechnieken; het management systeem; milieukundig- en wettelijk kader; voorbereiding van de audit; waarnemen en beoordelen van de milieuaspecten; rapporteren en verslaglegging. Het trainingsprogramma kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken) Resultaat: Wanneer u deze training ISO 14001 Milieu Interne Auditor heeft gevolgd staat u steviger in uw schoenen...
Ranking: 1.5 - URL: inhouse_cursus/training_iso_14001_management/cursus_iso_14001/

Systeem info: 245 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


5. Cursus Kwaliteitsmanagement Volgens ISO 9001:2008,

... 088-7744333 Inhoud Prijs Referenties Offerte. Overige. cursus Kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015 Inhoud: Een van de aspecten van een goede bedrijfsvoering is kwaliteitsmanagement. Als hulpmiddel daarvoor zijn de normen van NEN-EN-ISO 900...
Ranking: 1.3 - URL: inhouse_cursus/Kwaliteitstrainingen/kwaliteitsmanagement/

Systeem info: 221 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


6. Training Junior Leidinggeven, Motiverend Leidinggevende

...eel relatieveel taak weinig relatieweinig taakweinig relatieveel taak Taakgericht instrueerbeginnend leidinggeven S1:de instrueerbeginnend leidinggevenDe instrueerbeginnend leidinggeven gebruikt u als u veel accent legt op de taakaspecten en weinig op de relatieaspecten.De beginnend leidinggeven wordt gekenmerkt door overwegend éénrichtingsverkeer van leidinggevende naar personeelslid, waarbij de leiding- gevende de rol van het personeelslid nauwkeurig afbakent en...
Ranking: 1.3 - URL: inhouse_cursus/effectief_beinvloeden/cursus_leidinggeven_beinvloeding/

Systeem info: 172 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


7. Voorkomen Van Een Burn-Out Training, Voorkomen Is

...gevoeligheden op dit gebied liggen. U leert hoe u de oefeningen in uw eigen coachpraktijk kunt inzetten in de begeleiding van clienten. De oefeningen hebben betrekking op fysieke, psychische, cognitieve, affectieve en contextuele aspecten; alle aspecten vragen aandacht bij de begeleiding van cliënten met burn-out gevoeligheid. Het hele systeem is immers uit balans. Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) Intake gesprek, de juiste klik; Gesprekken inpl...
Ranking: 1.3 - URL: inhouse_cursus/stress-preventief-burnout/coaching-burn-out-training/

Systeem info: 288 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


8. Training Arbo OHSAS 18001, Arbozorgsystemen

... in EG-verband ISO 14001- arbo: Arbowet, EEG-richtlijnen, branchenormen, Praktijkrichtlijnen NPR 5001 voor Arbosystemen, Publicatiebladen de AI reeks, Occupational Health and Safety Management Systems OHSAS 180011.6.7. Wettelijke aspectenDe invloed van wettelijke aspecten in de drie systemen is nogal verschillend. In de arbozorg wordt een groot gedeelte van de inhoud én de vorm van het systeem bepaald door wettelijke vereisten. Kwaliteitssystemen hoeven slechts aa...
Ranking: 1.3 - URL: inhouse_cursus/kwaliteit-arbo-18001/training-arbo-18001/

Systeem info: 155 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


9. Cursus Effectief Notuleren En Rapporteren

...jgt tips aangereikt om bondiger en duidelijker te schrijven zodat u de aandacht van de lezer vasthoudt. Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) Ontwerpen van teksten rubriceren; Analyseren van het schrijfproces; Tekstaspecten; Algemene grammatica; Helder formuleren; Structuuraanwijzingen; Richtlijnen voor helder taalgebruik; Persoonlijke schrijfadviezen. Het trainingsprogramma kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken) Resultaat: Wan...
Ranking: 1.0 - URL: inhouse_cursus/workshop-cursus-notuleren-en-rapporteren/notuleren-en-rapporteren/

Systeem info: 152 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


10. Cursus Time Management, Timeplanning

...eed aan een tweetal punten m.b.t. time management, t.w. effectiviteit en efficiency. Boeiend om te zien ~wat doe ik in mijn tijd~ hoe u omgaat met tijd en taken. Prioriteiten stellen vormt hierin een belangrijk onderdeel, waarbij aspecten als assertiviteit, onderhandelen, delegeren en helder communiceren zeer belangrijk zijn. Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) Uitgangspunten van time management, Analyse tijdsindeling, Prioriteiten stellen, Bewust...
Ranking: 1.0 - URL: inhouse_cursus/time-management/cursus_timemanagement/

Systeem info: 60 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


11. Project-management, Planningstechnieken,

... 088-7744333 Inhoud Prijs Referenties Offerte. Overige. cursus Projectmanagement Inhoud: Slagvaardig en doeltreffend aan een taak beginnen en afronden, is een kunst op zichzelf. In deze brede training komen alle aspecten aan de orde, die ...
Ranking: 1.0 - URL: inhouse_cursus/cursus-project-management/training-praktische-projectmanagement/

Systeem info: 56 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


12. Cursus Werkvoorbereiding - Training Werkvoorbereider,

...ticiperen op afwijkingen en hier creatief op in te spelen. Daarnaast weet u de juiste balans te vinden tussen zelf beslissingen nemen en overleggen met de projectleider of leidinggevende. In de cursus Werkvoorbereiding komen alle aspecten aan de orde om de werkvoorbereider en werkorganisatie te optimaliseren. Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken) Bedrijfsprocessen en werkvoorbereiding Organisatiebegrippen Introductie werkvoorbereider Theory of const...
Ranking: 1.0 - URL: inhouse_cursus/cursus-werkvoorbereiding/cursus-werkvoorbereider/

Systeem info: 91 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


13. Interne Audit Opleiding Internal Auditor ISO 9001

...d wordt. Namelijk door de klant te vragen of deze tevreden is.- Deze definitie is voor iedereen begrijpelijk.Nadelen:- Soms wil of kan men helemaal niet voldoen aan de wensen van de klant.- Soms zijn er vanzelfsprekende kwaliteitsaspecten, die men niet mag vergeten ook al vallen deze buiten de verwachting van de klant.B. Kwaliteit = ‘Het geheel van kenmerken van een entiteit dat betrekking heeft op het vermogen van die entiteit om kenbaar gemaakte en vanzelfspreke...
Ranking: 1.0 - URL: inhouse_cursus/cursus-interne-auditor/training-interne-auditor/

Systeem info: 32 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


14. Quality Kwaliteit Manager KAM Coordinator QHSA

... excl reiskosten en eventuele BTW. Vragen omtrent offerte.. tel: 088-7744333 Klant Waardering 9,8 Kwaliteitsmanagement, training Quality Manager Kwaliteit QHSA Het verstrekken van kennis en inzicht over kwaliteits- arbo- en milieuaspecten, alsmede het trainen in het toepassen van de vaardigheden, waardoor de coördinator effectiever als motivator in zijn/haar functie kan functioneren. Taakautomatisering #{keywords}Automatiseer en documenteer herhalende taken en pro...
Ranking: 0.8 - URL: inhouse_cursus/cursus-kwaliteit-coordinator/De-kwaliteitscoordinator/

Systeem info: 167 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259


15. Cursus Kwaliteitsbewustzijn

...t de impact is van hun werkzaamheden op het eindresultaat. Hierdoor zijn zij gemotiveerd om een goed product te maken of een dienst van goede kwaliteit te verlenen. In deze boeiende en zeer praktijkgerichte cursus komen alle basisaspecten van kwaliteit, alsook eventueel de KAM (QHSE), aan de orde. Na dit effectieve programma bent u goed op de hoogte hoe het kwaliteitsmanagement binnen uw organisatie is georganiseerd.Deze cursus is ontwikkeld voor alle medewerkers ...
Ranking: 0.8 - URL: inhouse_cursus/cursus-kwaliteit-bewust-zijn/training-kwaliteits-bewust-zijn/

Systeem info: 27 ~ Bedrijfstraining U Zocht aspecten Trainer Team Training 0259

Page generated in 0.1682 seconds.

Wat onze klanten zeggen. (Tevredenheid 9,8)

"De trainingen worden met de grootste zorg samengesteld, waardoor ons team het maximale uit hun zelf en het team haalt. Bedankt BVT"

    - Chandra Vancova, HR Manager Philips    

DE NUMMER 1

De beste manier van trainen!

BV&T richt zich voornamelijk op incompany bedrijfstrainingen. Dit houdt in dat onze docent of trainer naar uw bedrijf toe komt. Op deze manier kunnen de deelnemers leren vanuit de praktijk en het geleerde gemakkelijk in hun werkzaamheden toepassen.

Een hoge kennisopname

Onze kenmerken

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een training of cursus niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis namelijk beter opgenomen worden.

Traject op maat

Hoe wij werken

Wanneer u een training of cursus bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de training of cursus bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Tevens worden onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt.