Managementsystemen, kwaliteit ISO 9001:2000 Docent
153
088-7744333

cursus MT Lid Management Communicatie

Inhoud:

IN-Company Training MT Lid Management Communicatie De vraag naar kwaliteitsmanagers neemt snel toe. Dit komt omdat klanten en leveranciers steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van producten. Om deze hoge kwaliteit te bereiken, zijn heldere processen en de certificering daarvan essentieel. In deze cursus wordt er ingegaan op verschillende kwaliteitsmanagementsystemen. In de cursus worden beknopt de principes, de werking en de voor- en nadelen van het werken met de verschillende systemen behandeld.

Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken)

  • Doelstelling van uw organisatie
  • Kwaliteitsbeheerssystemen
  • ISO 9001:2015 EFQM en INK
  • Balance Score Card
  • Invoeren van beheersystemen
  • Programmering
  • Begeleiden van veranderprocessen
  • Succesfactoren

Het trainingsprogramma kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken)

Resultaat:

Wanneer u deze cursus MT Lid Management Communicatie heeft gevolgd staat u steviger in uw schoenen en kunt u een afgewogen keuze maken. Na afloop van deze cursus hebben de deelnemers inzicht gekregen in de praktische toepassing van de behandelde managementbeheer- en kwaliteitssystemen en kunnen de deelnemers beoordelen welk systeem voor hun bedrijf het meest effectief is. Om dit resultaat te behalen maken vooraf aan de cursus een uitgebreid plan van aanpak waarin de eindtermen worden opgenomen.


BV&T biedt resultaatgerichte cursussen aan met als doel positieve verandering. We ondersteunen u met de juiste afstemming van deze cursus MT Lid Management Communicatie. Door tijdens de cursus de deelnemers voordurend te spiegelen, te observeren en gevraagd van feedback te voorzien. Hierbij krijgen de deelnemers meer inzicht in hun eigen gedrag.

cursus MT Lid Management Communicatie

Prijs per groep, uw voordeel:

Managementsystemen, kwaliteit ISO

IN-Company Training MT Lid Management Communicatie

Zijn er binnen uw organisatie meerdere medewerkers met ongeveer dezelfde cursus leervraag voor cursus MT Lid Management Communicatie? Dan is een groepscursus voor deze cursus de ideale optie. traint op alle niveaus in elke organisatie. Wij maken elke opleiding opmaat, hierbij kunnen we accenten leggen op de door u aangegeven onderwerpen. De praktijk en maatwerk is het uitgangspunt . Zo ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Met verzorgt met veel passie deze cursus MT Lid Management Communicatie. U krijgt antwoord op iedere cursussvraag met als resultaat een uniek, voor u op maat gemaakt cursusstraject met daarbij altijd een flexibele agenda (strippenkaart).


Bereken uw eigen training:

Vraag naar de mogelijkheden 088-7744333
Bereken uw eigen
IN-Company cursus. Selecteer uit Ontwikkeling (opstart), Met Intake en/of volledig Maatwerk (basis)
Hieronder staat de totaalsom van uw berekening.
Klik op offerte of vergelijken.
Offerte Aanvragen voor MT Lid Management Communicatie

Uw Doelstelling staat voorop:

Vooraf aan de training zal de doelstelling van de organisatie en per deelnemer worden gevraagd. Deze informatie zal worden verwerkt in de lesstof. Deelnemers krijgen tijdens de training praktijkoefeningen die de docent uit de doelstellingsformulier heeft gefilterd. Tevens wordt vooraf aan de training de vraagstukken, leergebieden en volgorde met u afgestemd.

Verdeling van deze training:

Verwachte startdatum cursus : In-company opstart training: twee/drie weken.
Groepsindeling: 2 tot 12 deelnemers per groep.
Afstemming: Uw doelstelling, (bespreekbaar).
Planning: 10 dag(delen) X 4uren ~ (Wekelijks? Strippenkaart?)
In-Company Investering: € 6000,- Groepsprijs. (Eén prijs per groep)
Ontwikkeling (zie eigen berekening): vanaf € 200,- (normaal start BV&T met ontwikkeling - intake - maatwerk a € 450,-)
Deelnemersprijs: € 129,-
Certificaat + Registratie: € 49,-

Uw gekozen MT Lid Management Communicatie cursus.

Aantrekkelijk investeringsvoordeel

In Company cursussen bieden aantrekkelijke investeringsvoordelen. BV&T werkt met een vast dag(deel) tarief voor In Company cursussen, veelal minder dan de investering van een open cursus.

cursus MT Lid Management Communicatie

Reacties ~ Recensies ~ Referenties

Kiest u voor

Positieve Klanten voor training MT Lid Management Communicatie

BV&T is 15 jaar actief. Tussen de referenties zitten klanten vanaf het eerst uur.

Na elke training/cursus of opleiding houden wij een uitvoerige evaluatie. Met de klant evalueren wij tussentijds en achteraf. De deelnemer kan altijd contact met ons opnemen (eventueel via APP) en na de training wordt het evaluatieformulier ingevuld. Daaruit zijn de volgende punten naarvoren gekomen.

Algemeen:

Tijdens de cursus MT Lid Management Communicatie stimuleert de trainer de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden van de cursus MT Lid Management Communicatie ook na het traject blijvend toe te passen. Gedurende en na afloop van de cursus geeft de trainer u tevens terugkoppeling, zodat de in gang gezette ontwikkelingen in de praktijk kunnen worden gewaarborgd.

Scania Productions BV (Zwolle)

De opleiding is praktijkgericht. Goed toepasbaar binnen het bedrijf. Merkbaar verschil op de werkvloer.

Carinova

Cursussen worden goed verspreid over een afgesproken periode. Goede combinatie van theorie en praktijk. De docenten zijn zeer ervaren en enthousiast en bieden kandidaten persoonlijke aandacht.

Industrie Centraal Staal

BV&T verzorgd een interessante cursus met veel ruimte voor voorbeelden uit de praktijk. Actieve trainingen. Persoonlijke aandacht. Boven onze verwachtingen!

AWA

Zeer betrokken organisatie.

Parkmobile

BV&T maakt duidelijk verschil binnen de organisatie.

Teijin Aramid

We zijn al vanaf 2002 bij BV&T en dit zal in de toekomst ook nog wel zo blijven. BV&T archiveert 100% waardoor blijven groeien!


Recensies Cursisten

Paul B.

BV&T opleiding en advies.
De trainingen zijn doelgericht. De docent was zeer deskundig en goed in staat om duidelijk zijn kennis over te dragen.

Victor

Uitstekend verzorgde cursus met een uiterst professionele docent.

Anoniem

Uitstekende training op locatie. Een docent die weet waar hij over praat. Een goede balans tussen theorie en praktijk. Niets op aan te merken.

Jorrit S.

Na een aantal communicatietrainingen van BV&T te hebben gevolgd sta ik steviger in mijn schoenen.

Chantal

De trainingen sporen je er op aan om meer uit jezelf te halen. Ik ben zeer tevreden.

Eliene. V

Een goede training die inzicht geeft in jouw houding en opstelling invloed heeft op het functioneren. Zeker een aanrader.

Jori

Niets op aan te merken.

Anoniem

Voor mijn werk heb ik de training interviewtechnieken gevolgd en merk daadwerkelijk verschil. We gaan net even dat stapje verder en dat heeft me tot nu toe veel opgeleverd!




Ook voor Masterclass of Workshops.

Zoekwoorden Via Searching
Training training kwaliteit managementsysteem Groningen, Utrecht, Amsterdam Maatwerk en Praktijkgericht: Masterclass training kwaliteit managementsysteem. MT Kader Trainingen: MT Lid Management Communicatie. ZZP of Freelance Vacature voor: training management systeem. Maatwerk door professionsl, kies ook eens voor een masterclass of workshop. Efficiente opleidingen KIES de NUMMER 1 BV&T: Cursussen Groningen, Utrecht, Amsterdam IN-Company Trainingen dan kiest u voor trainingsbureau: training management systeem training kwaliteit managementsysteem. Aanrader, kies BV&T. Met Question Degree Online leren E-Learning Online Trainen training management systeem training kwaliteit managementsysteem. Groningen, Utrecht, Amsterdam

cursus MT Lid Management Communicatie

Offerte Ontvangen?

Uw Naam + Achternaam

Uw zakelijke Email adres

Telefoonnummer

Vraag / Suggestie

Type de letters (incl. = (is) teken) over.
Chapter voor deze offerte aanvraag.

Verbonden Partners:

INHouse Malestein http://www.malestein.net
INHouse Uptodatekwaliteit http://www.uptodatekwaliteit.nl
INHouse Urlchains http://www.urlchains.com
INHouse Bvtgroep http://www.bvtgroep.nl
INHouse Bvtopleiding http://www.bvtopleiding.nl
INHouse Bvent http://www.bvent.nl
INHouse Training-voor-bedrijven http://www.training-voor-bedrijven.nl



Ook voor Masterclass of Workshops.

Zoekwoorden Via Searching
Training training kwaliteit managementsysteem Groningen, Utrecht, Amsterdam Maatwerk en Praktijkgericht: Masterclass training kwaliteit managementsysteem. MT Kader Trainingen: MT Lid Management Communicatie. ZZP of Freelance Vacature voor: training management systeem. Maatwerk door professionsl, kies ook eens voor een masterclass of workshop. Efficiente opleidingen KIES de NUMMER 1 BV&T: Cursussen Groningen, Utrecht, Amsterdam IN-Company Trainingen dan kiest u voor trainingsbureau: training management systeem training kwaliteit managementsysteem. Aanrader, kies BV&T. Met Question Degree Online leren E-Learning Online Trainen training management systeem training kwaliteit managementsysteem. Groningen, Utrecht, Amsterdam
kwaliteitsbeheerssystemen

Uw rust in leiderschap

programmering

kwaliteits

Niets is complex

Training training

ISO

ICT en Social Trainingen

Medewerker 9001

kwaliteitsmanagement

Optimale Communicatie

Training training

Klant Waardering 9,8

kwaliteitsbeheerssystemen,

cursus MT Lid Management Communicatie

De laatste jaren is het toepassen van `t managementsysteem zoals INK, EFQM en daaraan gekoppelde beheersystemen zoals Balance Score Card steeds meer toegenomen. Deze training behandelt beknopt de principes, de werking en de voor- en nadelen van het werken met deze systemen.

Inleiding
U hoeft niet verder te kijken dan het economisch katern of de voorpagina van een krant om een idee te krijgen van de waarde van het onderwerp van deze training. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat veel organisaties het niet zo nauw genomen hebben met ethische normen, regels en richtlijnen die bedoeld zijn om hun klanten, medewerkers en cliënten te beschermen.

In een recent onderzoek gaf de helft van alle werknemers in de VS toe onethisch of illegaal te hebben gehandeld op het werk.

Tegelijkertijd houdt 55 procent van de Amerikaanse consumenten rekening met de ethiek en waarden van een organisatie alvorens te kopen.

“Ethiek op het werk” gaat over de essentie van de problematiek rondom de huidige ethische crisis in organisaties: Organisaties nemen niet de eindbeslissingen over ethiek

– ethische keuzes worden gemaakt door mensen. Als mensen de juiste instrumenten en ondersteuning krijgen, kunnen ze betere beslissingen nemen in lastige situaties. De voordelen voor zowel de organisatie als de medewerkers zijn aanzienlijk.

Deze compacte training geeft managers en medewerkers inzicht in de rol die ethiek speelt in hun organisaties, en reikt manieren aan om hun denkprocessen en besluitvorming omtrent ethische kwesties te verbeteren.
Deze training heeft een aantal unieke kenmerken die van invloed kunnen zijn op de manier waarop u hem presenteert:

6 “Ethiek op het werk”
Mensen willen over ethiek praten. Dit onderwerp raakt hen op heel persoonlijk
niveau. Vrijwel elke deelnemer heeft rechtstreeks met ethische situaties te maken gehad, of als waarnemer.
Omdat ethiek geen makkelijk onderwerp is om openlijk met anderen te bespreken,
waarderen mensen de kans om hun zorgen en gedachten over het onderwerp te kunnen spuien, en staan ze open voor technieken en instrumenten om hen te helpen.
De opzet van de training maakt het de deelnemers makkelijk om na te denken over hun eigen ervaringen en om hun ideeën te delen. In de training wordt onderkend dat iedereen, van tijd tot tijd, invloeden en druk ervaart waardoor hun normen in het gedrang dreigen te komen en die van invloed zijn op hun beslissingen.
De training bevat zowel individuele oefeningen (met ‘beveiligingen’ die comfort en vertrouwelijkheid garanderen) als discussies waarin de deelnemers hun zorgen en
ideeën met anderen kunnen delen.
De opzet van de training is zodanig dat deze desgewenst ook managementinformatie biedt over gebieden waarop betere communicatie en advies nodig is om
zo medewerkers te helpen betere ethische keuzes te maken.
Het ethisch kompas van een organisatie onderhouden vereist volharding en waakzaamheid.
Een organisatiecultuur die is gebaseerd op hoge ethische normen wordt beslissing voor beslissing en keuze voor keuze opgebouwd en versterkt. “Ethiek op het werk” biedt waardevolle inzichten en instrumenten ter ondersteuning van dit proces.

Hoe deze training bewustzijn en ethische discipline vergroot.
Deze training is gebaseerd op een snel, interessant en impactvol programma dat gepresenteerd wordt door Eric Harvey. De voorbeeldscènes uit het programma demonstreren en bespreken een brede reeks ethische keuzes en dilemma’s die zich op het werk kunnen voordoen.

Deze training:
helpt de deelnemers om situaties te benoemen die vaak voorkomen op hun werk. Dit zijn situaties en gedragslijnen die elke deelnemer zal herkennen.
benadrukt dat ethische keuzes worden gemaakt door mensen, niet door de organisatie. De training reikt de deelnemers instrumenten en technieken aan om met lastige ethische situaties om te gaan.
legt de basis voor verbeteringen die het management van de organisatie kan doorvoeren in het communiceren van hun waarden, verwachtingen, vereisten en prestatienormen in de hele organisatie.
maakt discussies over de voordelen van ethisch gedrag en de impact van slechte ethische keuzes mogelijk. De training demonstreert dat persoonlijke keuzes over ethische kwesties het potentieel hebben om zich te verspreiden in de organisatiecultuur.

“Ethiek op het werk”
Trainingsdoelen
De oefeningen in deze training helpen het zelfvertrouwen vergroten en geven inzicht in het belang van ethische discipline en ethische keuzes.
De algehele doelen van de training zijn:
1. Analyseren hoe uw organisatie duidelijker kan omschrijven en communiceren wat ‘juist, redelijk, eerlijk en legaal’ is.
2. De dagelijkse, ‘beslissing voor beslissing’-aard van ethische kwesties in elke organisatie illustreren.
3. Verdergaan dan bewustzijn en erkenning; specifieke technieken bespreken en demonstreren om de deelnemers te helpen ethische keuzes te maken of te reageren op ethische conflicten.

De specifieke trainingsdoelstellingen vindt u op Handout 2 en op Overheadsheet 3.
Doelgroep
Deze training is bedoeld voor managers en medewerkers – op elk niveau en elke afdeling van de organisatie.
De aanbevolen groepsgrootte is twaalf tot veertien deelnemers.

Kennis moet Beklijven

Managementsystemen, kwaliteit ISO 9001:2000 Docent

Onze kenmerken

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een training of cursus niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis namelijk beter opgenomen worden.

Traject op maat

Managementsystemen, kwaliteit ISO 9001:2000 Docent

Hoe wij werken

Wanneer u een training of cursus bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de training of cursus bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Tevens worden onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt.