Training Studievaardigheden voor medewerkers Docent
222
088-7744333

training Studievaardigheden Techniek

Inhoud:

IN-Company Training Studievaardigheden Techniek Volgt u een cursus of opleiding en dreigt uw studietijd langer te worden dan verwacht? Of volgt u een opleiding en kost deze meer tijd dan was voorzien? Of ziet u er tegen op om weer te gaan leren? Dit kunnen voor u, en mogelijk ook voor uw leidinggevende, punten zijn van zorg. U bent gemotiveerd om een opleiding te (gaan) volgen, maar weet niet altijd goed hoe u dit aan gaat pakken. Met de juiste studievaardigheden leert u voortaan met meer plezier en houdt u zich aan uw planning.

Binnen deze training staat u als medewerker centraal. Naast de begeleiding krijgt u ook informatie over studievaardigheden en individuele begeleiding. De bijeenkomsten hebben een nog nader af te stemmen tussenperiode. In deze tussenperiode heeft u tijd om aan uw eigen geformuleerde leerdoelen te werken.

Voorbeeld van het trainingsprogramma: (hoofdstukken)

  • studievaardigheden;
  • wat leren inhoudt;
  • haal het maximale uit uw studie;
  • ondersteuning in moeilijke vakken;
  • de juiste planning maken;
  • timemanagement;
  • persoonlijk actieplan.

Het trainingsprogramma kan worden gecombineerd met andere trainingen (hoofdstukken)

Resultaat:

Wanneer u deze training Studievaardigheden Techniek heeft gevolgd staat u steviger in uw schoenen en kunt u een afgewogen keuze maken. Daarbij heeft u (weer) geleerd om te leren. U maakt uw eigen planning, houdt uzelf eraan en u besteedt niet meer tijd dan nodig is aan de opleiding. Daarnaast heeft u meer plezier in het leren. Om dit resultaat te behalen maken vooraf aan de cursus een uitgebreid plan van aanpak waarin de eindtermen worden opgenomen.


BV&T biedt resultaatgerichte cursussen aan met als doel positieve verandering. We ondersteunen u met de juiste afstemming van deze training Studievaardigheden Techniek. Door tijdens de cursus de deelnemers voordurend te spiegelen, te observeren en gevraagd van feedback te voorzien. Hierbij krijgen de deelnemers meer inzicht in hun eigen gedrag.

training Studievaardigheden Techniek

Prijs per groep, uw voordeel:

Training Studievaardigheden voor

IN-Company Training Studievaardigheden Techniek

Zijn er binnen uw organisatie meerdere medewerkers met ongeveer dezelfde cursus leervraag voor training Studievaardigheden Techniek? Dan is een groepscursus voor deze training de ideale optie. traint op alle niveaus in elke organisatie. Wij maken elke opleiding opmaat, hierbij kunnen we accenten leggen op de door u aangegeven onderwerpen. De praktijk en maatwerk is het uitgangspunt . Zo ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Met verzorgt met veel passie deze training Studievaardigheden Techniek. U krijgt antwoord op iedere cursussvraag met als resultaat een uniek, voor u op maat gemaakt cursusstraject met daarbij altijd een flexibele agenda (strippenkaart).


Bereken uw eigen training:

Vraag naar de mogelijkheden 088-7744333
Bereken uw eigen
IN-Company training. Selecteer uit Ontwikkeling (opstart), Met Intake en/of volledig Maatwerk (basis)
Hieronder staat de totaalsom van uw berekening.
Klik op offerte of vergelijken.
Offerte Aanvragen voor Studievaardigheden Techniek

Uw Doelstelling staat voorop:

Vooraf aan de training zal de doelstelling van de organisatie en per deelnemer worden gevraagd. Deze informatie zal worden verwerkt in de lesstof. Deelnemers krijgen tijdens de training praktijkoefeningen die de docent uit de doelstellingsformulier heeft gefilterd. Tevens wordt vooraf aan de training de vraagstukken, leergebieden en volgorde met u afgestemd.

Verdeling van deze training:

Verwachte startdatum cursus : In-company opstart training: twee/drie weken.
Groepsindeling: 2 tot 12 deelnemers per groep.
Afstemming: Uw doelstelling, (bespreekbaar).
Planning: 3 dag(delen) X 2uren ~ (Wekelijks? Strippenkaart?)
In-Company Investering: € 900,- Groepsprijs. (Eén prijs per groep)
Ontwikkeling (zie eigen berekening): vanaf € 200,- (normaal start BV&T met ontwikkeling - intake - maatwerk a € 450,-)
Deelnemersprijs: € 75,-
Certificaat + Registratie: € 29,-

Uw gekozen Studievaardigheden Techniek training.

Aantrekkelijk investeringsvoordeel

In Company cursussen bieden aantrekkelijke investeringsvoordelen. BV&T werkt met een vast dag(deel) tarief voor In Company cursussen, veelal minder dan de investering van een open cursus.

training Studievaardigheden Techniek

Reacties ~ Recensies ~ Referenties

Kiest u voor Training

Positieve Klanten voor training Studievaardigheden Techniek

BV&T is 15 jaar actief. Tussen de referenties zitten klanten vanaf het eerst uur.

Na elke training/cursus of opleiding houden wij een uitvoerige evaluatie. Met de klant evalueren wij tussentijds en achteraf. De deelnemer kan altijd contact met ons opnemen (eventueel via APP) en na de training wordt het evaluatieformulier ingevuld. Daaruit zijn de volgende punten naarvoren gekomen.

Algemeen:

Tijdens de training Studievaardigheden Techniek stimuleert de trainer de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden van de training Studievaardigheden Techniek ook na het traject blijvend toe te passen. Gedurende en na afloop van de cursus geeft de trainer u tevens terugkoppeling, zodat de in gang gezette ontwikkelingen in de praktijk kunnen worden gewaarborgd.

Scania Productions BV (Zwolle)

De opleiding is praktijkgericht. Goed toepasbaar binnen het bedrijf. Merkbaar verschil op de werkvloer.

Carinova

Cursussen worden goed verspreid over een afgesproken periode. Goede combinatie van theorie en praktijk. De docenten zijn zeer ervaren en enthousiast en bieden kandidaten persoonlijke aandacht.

Industrie Centraal Staal

BV&T verzorgd een interessante cursus met veel ruimte voor voorbeelden uit de praktijk. Actieve trainingen. Persoonlijke aandacht. Boven onze verwachtingen!

AWA

Zeer betrokken organisatie.

Parkmobile

BV&T maakt duidelijk verschil binnen de organisatie.

Teijin Aramid

We zijn al vanaf 2002 bij BV&T en dit zal in de toekomst ook nog wel zo blijven. BV&T archiveert 100% waardoor blijven groeien!


Recensies Cursisten

Paul B.

BV&T opleiding en advies.
De trainingen zijn doelgericht. De docent was zeer deskundig en goed in staat om duidelijk zijn kennis over te dragen.

Victor

Uitstekend verzorgde cursus met een uiterst professionele docent.

Anoniem

Uitstekende training op locatie. Een docent die weet waar hij over praat. Een goede balans tussen theorie en praktijk. Niets op aan te merken.

Jorrit S.

Na een aantal communicatietrainingen van BV&T te hebben gevolgd sta ik steviger in mijn schoenen.

Chantal

De trainingen sporen je er op aan om meer uit jezelf te halen. Ik ben zeer tevreden.

Eliene. V

Een goede training die inzicht geeft in jouw houding en opstelling invloed heeft op het functioneren. Zeker een aanrader.

Jori

Niets op aan te merken.

Anoniem

Voor mijn werk heb ik de training interviewtechnieken gevolgd en merk daadwerkelijk verschil. We gaan net even dat stapje verder en dat heeft me tot nu toe veel opgeleverd!
Ook voor Masterclass of Workshops.

Zoekwoorden Via Searching
Training studie begeleiding Groningen, Utrecht, Amsterdam Maatwerk en Praktijkgericht: Masterclass studie begeleiding. MT Kader Trainingen: Studievaardigheden Techniek. ZZP of Freelance Vacature voor: cursus studievaardigheden. Maatwerk door professionsl, kies ook eens voor een masterclass of workshop. Efficiente opleidingen KIES de NUMMER 1 BV&T: Cursussen Groningen, Utrecht, Amsterdam IN-Company Trainingen dan kiest u voor trainingsbureau: cursus studievaardigheden studie begeleiding. Aanrader, kies BV&T. Met Question Degree Online leren E-Learning Online Trainen cursus studievaardigheden studie begeleiding. Groningen, Utrecht, Amsterdam

training Studievaardigheden Techniek

Offerte Ontvangen?

Uw Naam + Achternaam

Uw zakelijke Email adres

Telefoonnummer

Vraag / Suggestie

Type de letters (incl. = (is) teken) over.
Chapter voor deze offerte aanvraag.

Verbonden Partners:

INHouse Malestein http://www.malestein.net
INHouse Uptodatekwaliteit http://www.uptodatekwaliteit.nl
INHouse Urlchains http://www.urlchains.com
INHouse Bvtgroep http://www.bvtgroep.nl
INHouse Bvtopleiding http://www.bvtopleiding.nl
INHouse Bvent http://www.bvent.nl
INHouse Training-voor-bedrijven http://www.training-voor-bedrijven.nlOok voor Masterclass of Workshops.

Zoekwoorden Via Searching
Training studie begeleiding Groningen, Utrecht, Amsterdam Maatwerk en Praktijkgericht: Masterclass studie begeleiding. MT Kader Trainingen: Studievaardigheden Techniek. ZZP of Freelance Vacature voor: cursus studievaardigheden. Maatwerk door professionsl, kies ook eens voor een masterclass of workshop. Efficiente opleidingen KIES de NUMMER 1 BV&T: Cursussen Groningen, Utrecht, Amsterdam IN-Company Trainingen dan kiest u voor trainingsbureau: cursus studievaardigheden studie begeleiding. Aanrader, kies BV&T. Met Question Degree Online leren E-Learning Online Trainen cursus studievaardigheden studie begeleiding. Groningen, Utrecht, Amsterdam
studievaardigheden

Uw rust in leiderschap

leren

maximaal

Niets is complex

Training studie

vapro

ICT en Social Trainingen

Medewerker ondersteuning

planning

Optimale Communicatie

Training medewerker

Klant Waardering 9,8

studievaardigheden, leren,

training Studievaardigheden Techniek

operator b opleiding
operator a
vapro d opleiding
operator opleiding werken en leren

In allerlei commentaren rond het functioneren van leraren is terug te lezen dat de meeste docenten een goed pedagogisch klimaat in hun klas weten te bewerkstelligen. Die zelfde docenten zijn, volgens die commentaren, niet in staat voldoende te variëren in didactische werkvormen. Met deze reader is een poging gedaan een groot aantal didactische werkvormen die geschikt lijken, in kaart te brengen en nader uit te werken.

Er is voor de volgende opzet gekozen:
Introductie
Klassieke werkvormen:
Leermiddelen te gebruiken bij zelfstandig leren
Plannen
Informatie verwerven
Informatie verwerken
Presentatie van informatie
Gesprekvormen
Verzamelmethodes
Doetaken
Samenwerkend leren
Probleem gestuurd onderwijs

Van alle onderdelen kan men een korte handleiding over de werkvorm naar docent in deze reader terugvinden. Daarnaast bevatten nagenoeg alle onderdelen een werkblad voor leerlingen met als belangrijkste vraag: “Hoe pak ik dat aan?”
Tot slot bevatten veel onderdelen beoordelingsrichtlijnen voor de docent.

Ik hoop dat met deze scriptie de docent meer kan variëren in zijn didactische werkvormen, waardoor hij in staat zal zijn meer als begeleider en coach van het leerproces op te treden.

Ik wil Jacqueline Gommers en Roel van Nierop hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze reader. Zij hebben in het kader van hun vakdidactisch afstuderen veel werk aan deze reader verricht.
Vervolgens wil ik Simon Ettekoven danken, bij de introductie en het gedeelte over samenwerkend leren heb ik dankbaar gebruik gemaakt van zijn uitgave ‘Gereedschap voor het werk.’

vapro c opleiding kosten
operator b salaris
vapro c versneld
operator c

1. INTRODUCTIE

1.1 Wat is leren?
In de verschillende onderwijskundige handboeken wisselen de omschrijvingen van het begrip leren met de jaren. Als je jets tenminste 24 uur later nog terug kunt vertellen (Sousa) , als er een blijvende verandering in je gedrag optreedt tengevolge van nieuwe kennis (Boekearts en Simons) of het proces van construeren van kennis en vaardigheden op basis van reeds aanwezige kennis (Glaser). Alle drie de omschrijvingen hiervoor passen binnen de theorie van het constructivisme die in de onderwijskundige wereld inmiddels breed ondersteund wordt. Kort gezegd; kennis maak je uiteindelijk zelf uit het mengsel van de dingen die je al weet en nieuwe informatie.
We onderscheiden er vier niveaus in; onthouden, begrijpen, integreren en toepassen.

Onthouden
Het basis niveau. Per slot begint het allemaal daarmee. Als het denken is gebaseerd op jets watje weet en daarvoor moet je het eerst onthouden. Als leerlingen Ieerstof circa vierentwintig uur nadat het behandeld is nog weten zonder dat ze er in de tussentijd jets mee gedaan hebben mag je er van uit gaan dat ze het onthouden hebben, het zit in het lange termijn geheugen.

Begrijpen
Zolang leerlingen dingen precies zo teruggeven als ze het hebben opgenomen mag je betwijfelen of het echt begrepen is. Niet voor niets vragen we zo vaak in proefwerken ‘zeg in eigen woorden....’ Leren gaat in beelden en in taal. Het ‘je eigen maken’ slaat ook op er je eigen taal van maken. Begrijpen wil zeggen het in eigen woorden kunnen zegge.

Integreren
Men zegt wel dat alle essentiële dingen geleerd worden tussen ons eerste en derde levensjaar. Daarna leren we alleen nog maar bij. We hebben die boom immers al lang gezien alleen leren we dan later dan het een boom heet, nog later dat het een beuk is, dan weer dat het een groene plant is en uiteindelijk wellicht ook nog over fotosynthese. Kennis wordt uitgebreid. Integreren wit zeggen dat je de nieuwe kennis aan laat sluiten bij die dingen die je al weet. In het goede vak opbergen als het ware.

Toepassen
Heel veel onderwijskundigen vinden dat er geen sprake van leren is als er niets toegepast kan worden. Wat moetje met die kennis als je er uiteindelijk niets mee kunt doen. Het onderwijs is per slot eigenlijk bedoeld voor toepassing. Onder toepassing verstaan we de verworven kennis in een nieuwe, niet geoefende situatie gebruiken. In praktijk wordt dit nog wet eens verward met oefenen.

Onthouden en begrijpen vind je in de litteratuur ook terug als leren 1 en integreren en toepassen als leren 2. Dat onderscheid wordt gemaakt om duidelijk te maken dat in heel veel leerboeken veel aandacht aan leren 1 en relatief weinig aandacht aan leren 2 wordt besteed. Als leren 2 weinig aandacht krijgt mag je veronderstellen dat er slecht oppervlakkige kennis wordt ontwikkeld waarvan niet te voorzien valt of die langdurig zal blijven en of de leerling er ook jets mee kan. Er zal vermoedelijk regelmatig opnieuw aandacht aan besteed moeten worden. Kennis als resultaat van uitsluitend leren 1 zakt relatiefsnel weg.
De vele strategietjes en werkvormen in dit boekje zijn er met name op gericht om een brug te slaan tussen leren I en leren 2 en zo dieper leren mogelijk te maken. De werkvormen ondersteunen het proces van kennis construeren van de leerling.

1.2 PEDAGOGISCHE HOUDING

We onderkennen drie stelregels waaraan voor de leerder voldaan moet zijn. wil Ieren mogelijk zijn - Een soort basisvoorwaarden.

A. Ik kan wat
De leerling moet het gevoel hebben dat de taak binnen zijn vermogen ligt en dat de docent ook het vertrouwen geeft ‘dat hij het wel kan’.

B. Ik ben iemand
De leerling heeft het gevoel gerespecteerd en erkend te worden.

C. Ik hoor erbij
De leerling heeft het gevoel ‘dit is mijn groep’. Mijn aanwezigheid telt, men weet dat ik hier ben.

Als de leerling ervaart dat aan één of meer van deze basisvoorwaarden niet voldaan is, remt dat het leren of blokkeert het zelfs. Hieronder volgen tien vuistregels die helpen bij het vormgeven van de basisvoorwaarden:

1. Gevoel voor humor
Lachen helpt bij scheppen van een goed leerklimaat. Lach om grapjes, niet om mensen.

2. Vriendelijk
Cursisten zijn enorm gevoelig voor een positieve toon.

3. Fouten toegeven
Wees zelf het voorbeeld, laat zien dat fouten maken mag. Accepteer kritiek.

4. Maatwerk
Zie het individu en overvraag niet. Pas eisen waar nodig aan.

5. Het goede belonen
Praat over het aantal goede antwoorden in plaats van het aantal foute.

6. Toon respect
Benader je cursisten net zoats je zelf benaderd wilt worden.

7. Luisteren
Stel veel open vragen en luister. Niet steeds zelf aan het woord

8. Enthousiasme
Straal uit wat je terug wilt krijgen. Stemmingen zijn besmettelijk.

9. Beloftes nakomen
Wees zorgvuldig in het nakomen van afspraken naar leerlingen.

10. Nieuwe kansen
Zorg dat leerlingen na een incident opnieuw kunnen starten. Echt zand erover.


1.3 VIER ROLLEN VAN DE DOCENT

Elke docent neemt in het werk van tijd tot tijd verschillende rollen op zich.

De instructeur
De docent als bron van kennis en als opdrachtgever. De instructeur geeft uitleg, zegt hoe er gewerkt moet worden, stelt de doelen vast en beoordeelt. Bij een goede instructeur voelen de leerlingen zich veilig. Alles wordt helder uitgelegd en je weet watje doen moet. Als je doet wat de docent zegt, haal je de toetsen.
De valkuil voor de instructeur als hij dat teveel doet of te dwingend. Dan worden de Ieerlingen erg afhankelijk van hem of ervaren de docent als een dwingeland waarbij alles op zijn manier moet.

De trainer
De trainer werkt met de leerlingen niet alleen aan kennis maar ook aan vaardigheden. Dat kunnen vakvaardigheden en algemene vaardigheden zijn. Vaardigheden trainen vraagt andere activiteiten van de docent dan kennis overdragen. Voordoen, laten oefenen en toepassen met regelmatige feedback zijn belangrijke stappen.
De valkuil voor de trainer is dat hij dompteur wordt. Alle vaardigheden moeten exact zo gekopieerd worden als voorgedaan. Bij het eigen maken van vaardigheden hoort ook je eigen stijl ontwikkelen.

De begeleider
De docent als begeleider zorg voor de omstandigheden. Hij is in de buurt, de leerlingen weten dat zij hem kunnen raadplegen. Hij zorgt voor een prettig werkklimaat, dat de spullen er zijn en grijpt in als er bijvoorbeeld teveel lawaai is of als het leergedrag van de een dat van de ander verstoord. Hij dringt zich niet op als dat niet nodig is.
De valkuil voor de begeleider is dat de sfeer het werkklimaat gaat overheersen. Als het maar gezellig is. Het is soms moeilijk voor een begeleider daar een goede balans in te vinden.

De coach
De coach heeft in de eerste plaats de zelfontplooiing van de cursist voor ogen. Hij helpt hen hun doelen te halen. Coachen op een opgelegd doel gaat niet. Leerling en coach zijn het er altijd over eens waarop gecoacht wordt. De coach stelt lastige vragen en houdt de leerling bij de eigen les. De coach komt dicht bij de persoon van de cursist. Dat is ook direct de valkuil. Het gaat per slot van rekening om (school) werk. Een coach kan vervormen tot een soort halfbakken therapeut.

Alle vier de rollen komen in de interactie tussen docenten en leerlingen voor. De een is niet belangrijker dan de ander. Welke de hoofdrol wordt, hangt af van de stof, de groep en de docent. Bijna elke docent heeft wel een rol waar hij zich vooral bij thuis voelt. Veel van de kwaliteit van onderwijs wordt uitgemaakt door de wijze waarop de docent op het juiste moment tussen deze vier rollen kan wisselen.

Om beter thuis te raken in de verschillende kanten van deze vier rollen kan het helpen om eerst een vakinhoudelijke opdracht voor de leerlingen te formuleren en dan alle vier de rollen even na te lopen met:

1. Welke kennis moet ik overdragen en hoe kan er gewerkt worden?
2. Welke vak- en algemene vaardigheden moeten getraind worden en hoe ga ik dat doen?
3. Wat zijn aandachtspunten in de begeleiding?
4. Welke coachvragen spelen hier een rol?

Kennis moet Beklijven

Training Studievaardigheden voor medewerkers Docent

Onze kenmerken

BV&T zorgt voor een optimale kennisopname. Dit realiseren wij door middel van onze praktijkgerichte aanpak. Daarnaast geven wij vaak het advies om een training of cursus niet in enkele dagen achterelkaar te volgen, maar om deze over meerdere weken te verspreiden. Hierdoor zal de kennis namelijk beter opgenomen worden.

Traject op maat

Training Studievaardigheden voor medewerkers Docent

Hoe wij werken

Wanneer u een training of cursus bij BV&T aanvraagt, zal deze op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u de inhoud van de training of cursus bepaalt. Op deze manier ontwikkelen wij een inspirerend leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie. Tevens worden onze bedrijfsonderzoeken ook op maat gemaakt.